Vedlikehold

Med vedlikehold menes reparasjoner/utskiftinger, utbedringer av avvik og service på aktive og passive brannsikringstiltak for at installasjonen/konstruksjonen skal fungere som forutsatt.

 

Ettersyn

Ettersyn (egenkontroll) må utføres av personell som har fått tilstrekkelig opplæring. Slokkesystemer AS leverer tjenester innen opplæring og vedlikeholdsplaner.

 

Minimumskrav

Sprinkleranlegg som kontrolleres, dokumenteres og vedlikeholdes i henhold til NS-EN 12845.

Fra 1. Januar 2010 skal boligsprinkleranlegg vedlikeholdes i henhold til NS INSTA 900-1.

 

Kompetanse for kvalitet

Vedlikehold må utføres av personell som har nødvendig fagmessig kompetanse/autorisasjon. Utført arbeid skal dokumenteres. Vårt personell er utdannet som "Vedlikeholdstekniker for vannbaserte slokkeanlegg" der de har "Blått bevis".

Vedlikehold av sprinkleranlegg