Kontroll og vedlikehold er en viktig del av Slokkesystemer AS sin virksomhet. Vi har rammeavtale for årlig kontroll og vedlikehold av sprinkel- og vanntåkeanlegg i byggene til blant annet Kristiansand, Vennesla, Songedalen, Søgne og Hå Kommuner.

 

Det gjør oss til en av de største aktlørene i Agder-fylkene. I tillegg utfører vi en rekke uavhengige kontroller, samt tredje parts kontroller for byggherre.

Dette er noen av våre kunder som vi har rammeavtale med