Rådgivning

Slokkesystemer sitter på spesialkompetanse som gjør at når spesifikasjon for slokkeanlegg skal skrives, kan vi veilede til riktig bruk og riktig underlag i forhold til regler og standerer.

Er alle forhold knyttet til byggets krav vudert, hva bygger inneholder, type drift, hva finnes av eksisterende vannforsyning, er det spesielle ønsker og krav til estetikken for røranlegget og hvilke driftsmessige forhold skal legges til grunn? Alt dette og mer til, vil vi veilede i.

 

Dette kan spare utbygger for store beløp.

Videre kan også Slokkesystemer AS raskt komme opp med alternativer hvis prosjekterings-underlaget er skrevet, slik at dette kan bli korrigert før prosjekt starter opp/utlyses. Spesielt ser vi dette i lager eller butikksammenheng, at valg av rett type standard og informering om hvilken forutsettninger dette gir til eier/bruker, kan få svært kostbare konsekvenser.

Slokkesystemer kan også gjøre både 2. og 3. partskontroll på prosjektering.

 

 

Vanntåke

Vanntåkeanlegg er basert på mye av samme teknologi som sprinkler, , som dyser, rør og sentral.

 

Til forskjell forstøver de vanndråpene enda mer enn sprinkler, det er mindre dimensjon på rør og anleggene må oftere ha pumpe. Med vanntåke oppnår man følgende. Tåken vil i mye større grad følge den oppdriften den varme røyken skaper og ledes inn der brannen er. I tillegg vil de varme røykgassene under taket, bli fortere avkjølt siden både dråpene ikke faller så lett ned og små dråpene tar opp fortere varmen.

 

De små dråpene tar mye raskere opp varmen enn store dråper fra sprinkler. Når en dråpen får økt temperaturen til over 100 C går den over i gassform.

Da utvider hver dråpe seg ca. 1600 ganger. Dette krever at dråpen tar ut mye energi fra brannen som brannen ikke kan bruke til å videreutvikle seg.

 

Da oppnår man følgende. Tåken vil i

mye større grad følge den oppdriften den varme røyken skaper og ledes inn der brannen er. I tillegg vil de varme røykgassene under tak, bli fortere avkjølt siden dråpene ikke faller så lett ned.

I brannen vil de små dråpene mye raskere enn sprinkler kunne ta opp i

seg varmen. Når en dråpen får økt temperturen til over 100 C går den over

i gassform. Da utvider hver dråpe seg

ca 1600 ganger.

 

Vanndampen fortrenger oksygen fra brannen og brannen mister det andre

av sine viktigste forutsetninger.

Der sprinkler i størst grad fjerner det brenn-bare materialet, fjerner vanntåken varmen og oksygen. Teknologien egner seg også svært godt til å bli ettermontert i eldre bygninger, da vanntåkeanlegg oftest kan knyttes til eksisterende ledningsnett.

 

Ny lavtrykksteknologi gjør det mulig å skape vanntåke helt ned til 4 bar.

 

 

Trenger du råd før du begynner?