Prosjektering av sprinkleranlegg

 

 

Slokkesystemer AS sitter på spesialkompetanse som gjør at når spesifikasjon for slokkeanlegg skal skrives, kan vi veilede til riktig bruk og riktig underlag i forhold til regler og standarder.

 

Vi kan veilede til riktig bruk og riktig underlag i forhold til regler og standarder når spesifikasjon for slokkeanlegg skal skrives. Blant annet gjelder dette bruk av den europeiske standarden NS 12845, som dekker mye av næringsbygg og lager, men kun ved bruk av spray og konvensjonelle sprinkler. Den nordiske standarden INSTA-900 dekker bolig og boliglignende bygg (som deler av hotell, helseinstitusjoner, internat, boligblokker, osv.). Her skal alle sprinkler være av typen kvikk respons. Den amerikanske NFPA brukes over hele Amerika, store deler av Asia og Midøsten, og har flere ulike standarder. NFPA 13R er for en- og tomannsboliger (inntil to utløste sprinkler). 13D er for boligbygg inntil 4 etg. (inntil 4 utløste sprinkler) og for boligbygg over 4 etg. skal NFPA 13 brukes (da økes vanntettheten for å være et verdisikringstiltak i tillegg til personsikkerhet). NFPA 13 dekker også det meste av bygg og lagring med alle typer sprinkler. Dette gjelder sprinkler med lavere k-faktor enn 80, ESFR, EC, Large Drop, Attic, osv.

 

I tillegg gir NFPA 13 mulighet for mye mer praktiske løsninger for lagring i OH områder, slik at i f. eks. kjøpesenter kan det lagres opp til 3,7 m høyde i butikk og lager. Videre vil utløsningsarealet reduseres med inntil 40% når kvikkrespons sprinkler brukes.

Dette kan spare utbygger for store beløp.

 

Vår kompetanse på vanntåke gjøre at vi raskt kan si om dette er et alternativ og hvilken konsekvens (både pris og installasjonsmessig) dette kan gi. Vi gir bare anbefalinger som dekkes av norsk bygningslov og FG-sin veiledning for vanntåke.

 

Videre kan også Slokkesystemer raskt komme opp med alternativer hvis prosjekteringsunderlaget er skrevet, slik at dette kan bli korrigert før prosjekt starter opp/utlyses. Slokkesyster kan også gjøre både 2. og 3. partskontroll på prosjektering.

 

Vi er sertifisert for både NS 12845, INSTA 900 og NFPA 13 og vi er godkjent for ansvarsrett, søker og prosjekterende, men samarbeider med rørleggere for installasjon av aktive slokkeanlegg over hele landet.