Undersøkelse viser at 30 % må legge ned eller kutte i bemanningen!

Endringer i Byggesaksforskriften

fra 1. Januar 2016 vil ha STOR betydning for brannbransjen.

 

Brannfaglig Fellesorganisasjon

(BFO Brann) har, som eneste bransje-organisasjon, jobbet mye for å avverge endringene i ny Byggesaksforskrift (SAK10, rev 2016) som nå er innført fra

1. Januar 2016. At det ikke ble lagt opp

til at man skulle ta hensyn til reell kompetanse basert på utdanning og praksis,  var vi ikke klar overfør godt

inn i november 2015.

 

... les mer her ...

Slokkesystemer AS er et firma med spesial-kompetanse på slokkeanlegg, spesielt sprinkler- og vanntåkeanlegg. Våre løsninger gir brukere og eiere av slike anlegg den best mulige funksjonali-teten, tekniske løsninger og pris.

Rådgivning rundt bruk av sprinkler og vanntåke

Prosjektering

Teknisk tegning i 2D og 3D for integrasjon med andre tekniske fag.

Prosjektledelse ved nybygg og ombygging.

Levering av FDV-dokumentasjon til eksisterende anlegg

Sprinkler-og vanntåkemateriell som dyser og ventiler

Opplæring og vedlikeholdsplaner

 

Vi er sertifisert for både NS 12845, INSTA 900 og NFPA 13 og vi er godkjent for ansvarsrett, søker, prosjekterende og utførende men samarbeider med rørleggere for installasjon av aktive slokkeanlegg over hele landet.

 

 

Prosjektering av sprinkleranlegg

 

Sprinkler har vært brukt i mer enn 150 år. Det har spart samfunnet for tusener av liv og enorme verdier. Ved å plassere dyser som reagere individudelt på varme rundt i et bygg, har man i praksis en brannmann på vakt 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Ved utløsning vil sprinkleren kaste ut dråper som går gjennom røyken og treffer både brannsted og området rundt. Faktum er at dagens sprinkleranlegg kontrollere/slokker 92 % av alle branner med 2 eller

færre sprinklerdyser.

 

Prosjektering av vanntåkeanlegg

Vanntåkeanlegg er basert på mye av samme teknologi som sprinkler. Til forskjell forstøver de vanndråpene enda mer. Da oppnår man følgende:

 

  • Tåken vil i mye større grad følge den oppdriften den varme røyken skaper og ledes inn der brannen er. I tillegg vil de varme røykgassene under tak,  bli fortere avkjølt siden dråpene ikke faller så lett ned.
  • I brannen vil de små dråpene mye raskere enn sprinkler kunne ta opp            i seg varmen.
  • Når dråpen får økt temperaturen til over 100 C går den over i gassform.    Da utvider hver dråpe seg ca 1600 ganger.
  • Vanndampen fortrenger oksygen fra brannen og brannen mister en av sine viktigste forutsetninger.