Nyttige linker

     NFPA 13 – National Fire Protection Assosiation

     Elektronisk system for sprinkleranlegg (ESS)

     FG-godkjente foretak

     Standard Norge

     Norsk Brannvernforening

     OFAS - Opply. for automatiske slokkeanlegg

     BFO - Brannteknisk Fellesorganisasjon

Årlig kontroll

Alle typer faste automatiske slokkeanlegg, som sprinkleranlegg (bolig og standard), vanntåkeanlegg (lav og høytrykk), frityranlegg og skumanlegg, skal ha årlig kontroll. Kontrollen har som oppgave å blant annet kontrollere at ettersynet av eier blir gjort, at anlegget fungerer som forutsatt, og at de forutsetninger for prosjekteringen og installasjon i forhold til byggets utforming og bruk, forsatt gjelder.

Våre kontrollører har lang erfaring fra alle typer bygg og er en av de få firmaene som er spesialister i de ulike standarder som finnes (NS12845 og NFPA13) og er ledende innenfor f.eks. vanntåke.

 

3. parts kontroll

Den rimeligste og minst ressurskrevede måte å bygge et slokkeanlegg på er å ha 3. parts kontroll på prosjektering før installasjon, kontroll av utførelse i byggeperioden og sluttkontroll av FDV-dokumentasjon før overlevering. For hver kr. brukt her, gir minimum 10 kr. i sparte utgifter.

Vi har lang erfaring på oppdrag fra byggherre på utførelse av 3. parts kontroll og har opparbeidet oss en hensiktsmessige rutine for denne type oppdrag.

 

Kontroller