Salg av skilter for sprinkleranlegg

 

Vi leverer skilt og merkeløsninger

av lasergraver metall, som er mindre utsatt for slitasje og hærverk.

 

Kontakt oss for å få et godt tilbud eller skilt eksempler!

 

Årlig kontroll og vedlikehold

 

Iht. Brann og eksplosjonsloven, med forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (FOBTOT) og Internkontroll-forskriften er det lovpålagt med minimum årlig kontroll og vedlikehold på slokkeanlegg av kvalifisert personell.

 

Per dags dato er det kun

FG-godkjente foretak og kontrollører som kan dokumentere kvalifikasjonskravet.

 

Kontakt Slokkesystemer AS for å få et godt tilbud på kontroll og vedlikehold av sprinkler-, skum- og vanntåkeanlegg!

Slokkesystemer AS utfører den årlige lovpålagte

kontrollen og vedlikeholdet, samt 3. parts kontroll på nye sprinkleranlegg

 

For at et slokkeanlegg skal fungere ved en brann, ikke gi feilalarmer, hindre at forurenset vann fra slokkeanlegget trenger inn i drikkevannet, ikke fryse i stykker, ikke være avstengt og fungere som forusatt i forhold til bygningstype, varelagring og bruk, krever dette et samspill mellom eier eller eieres representat i forhold til regelmessig ettersyn og kontroll og vedlikehold av kvalifisert personell.

Slokkesystemers AS personell har mange års erfaring med både kontroll og vedlikehold, og vil være eiers beste samarbeidspartner for å sørge for et velfungerende slokkeanlegg.