Anbudspapirer

Vi kan være ditt firma for automatiske slukkesystemer.

Vi kan ta oss av alt fra å produsere anbudspapirer og publisere disse., til å gjennomgå inkome tilbud, kontrakts-prosessen og lede selve byggeprosessen fra til et tilfredstillende resultat.

 

 

Sprinkel

Sprinkler har vært brukt i mer enn 150 år. Det har spart samfunnet for tusener av liv og enorme verdier.

 

Ved å plassere dyser som reagere individudelt på varme rundt i et bygg, har man i praksis en brannmann på vakt 24 timer i døgnet 365 dager i året.  Faktum er at dagens sprinkleranlegg kontrollere/slokker 92 % av alle branner med 2 eller fære sprinklerdyser..

Sprinkleranlegg er en installasjon i et bygg som skal virke konsekvensdempene i tilfelle brann eller branntilløp.

 

Anlegget består av rørsystemer som bringer vann til sprinklerhoder som er strategisk plassert rundt om i bygget. Avhengig av type glassampull i sprinklerhode kan sprinkleren utløses fra romtemperaturer fra 57 til 182 grader celsius.

 

Etter at glassbulben/bimetallet er brutt, vil vann i form av dråper bli påført i det området sprinkleren dekker, og kun fra det sprinklerhodet som er aktivert. Vannet vil kjøle ned branngassen i rommet og gjøre det brennbare materialet vått, slik at det i praksis blir ubrennbart. Et vanlig sprinklerhode dekker ca. 12 m² gulvflate.

Forprosjekt

Spesielt for eksisterende byggninger kan veien frem til å bestemme type slokkeanlegg og sette en budsjettpris være vanskelig. Vi har opparbeidet oss mye kompetanse for å raskt å komme med en anbefaling om veien fremover.

 

Prosjektering

Når beslutting om valg av slokkeanlegg er tatt, utarbeider vi anbudstegninger og mengdebeskrivelse for prosjektet.

 

Lede anbudsprossesen

Vi utarbeider komplett anbudsunderlag med prosjektbeskrivelse, kontraktsunderlag inkludet eventuelle særskilte bestemmelser, kravspesifikasjoner, tilbudsmappe, utlysning gjennom Doffin eller til de man ønsker, lede anbudsbefaring, anbudsevaluering og instilling av vinner.

 

Byggherres representant

Gjennom hele byggeprossesen er vi eieres representant for å sørge for at anlegget blir som forutsatt og at de spørsmål/utfordinger som dukker opp, blir håndtert på en god måte.

 

Andre lover

Det er en kompleks utfordring å installere slokkeanlegg i dag. Hvordan forholder man seg til andre lover som f. eks. Arkivloven i offentlige bygg. Vi sørger for at løsningene som tilbys også tar hensyn til disse, og gir eier et komplett anlegg som sikrer alle krav som det er til bygg i dag.

 

Vi kan drive prosessen framover