Til høyre og under:

Bilde av branntilløpet og det svært begrensede skadeverket, takker være automatisk slokkesystem.

Automatisk slokkeanlegg begrenset skadene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For en tid tilbake begynte det å brenne i

en kommunal bolig i en Sørladskommune.

Undersøkelser i etterkant av branntilløpet viste at årsaken var veltet searinlys som etterhvert hadde antent gardinene - mens beboerne var i et annet rom.

Heldigvis var bygget utstyrt med boligsprinkleranlegg levert av oss og dette aktiverte slokkeanlegget. Bygget fikk minimale skader og beboer slapp unna med skrekken. Konsekvens hadde ellers vært en mye større

brann og minimum personskade - sannsynligvis dødsbrann.

 

Dette understreker igjen hvilken betydelig effekt det er i å investere i boligsprinkleranlegg. Også i den senere tid har vi sett branner i bolighus med tett trehusbebyggelse og hvilken skadevirkning dette får i løpet av kort tid.

 

Bedring i mange kommuner

Vi opplever at i mange kommuner har man en spesiell fokus og plan for å etablere boligsprinkleranlegg - spesielt når det gjelder boliger - og man står ansvarlig for brannsikerheten til den enkelte beboer og

at den er tilstrekkelig ivaretatt.

 

Men potensialet er stort og i mange kommuner blir det gjort harde prioriteringer hvert eneste år for å få bevilget nok penger slik at disse boligene blir godt brannsikret - uten alltid å lykkes.

 

 

Stort poteniale for mange

Foruset kommer kanskje ikke før det har vært en boligbrann - og at det verst tenkelige har skjedd - tap av menneskeliv.  Men desverre vlir det fort glemt og hverdagen med stram økonomi er tilbake. Da er det enklest å bevilge midler til andre - og det som oftest oppleves som mer presserende - istedet for passive tiltak og forbygging når det gjelder brannsikkerhet - "det går jo stort sett bra".

 

Langsiktig planlegging

Vi er i kontakt med en rekke - både kommunale og private eiendomsforvaltere - som ser behov for å sikre sine boliger og leietagere for framtidig alvorlige hendelser. Vi kan sammen legge en plan for gjennomføringen av dette - både som kommunens representant i møte med ulike aktører eller som ren leverandør av slike tjenester.

 

Når boligen er sikret er det også avgjørende at personellet som betjener slike anlegg får tilstrekkelig opplæring og forståelse av anleggene, samtidig som man er knyttet til et fagmiljø som kan ivareta dette på en trykk og sikker måte.