Kontroll &

vedlikehold

Vi utfører årlig kontroll og vedlikehold av automatiske slokkeanlegg, samt

3-parts kontroll av nye

slokkeanlegg

Prosjektering & rådgivning

Vi prosjekterer automatiske slukkesystemer

over hele landet. Fra anbundsfor-

beredelser til byggledelse -

i hele anleggsperioden.

 

 

N:  Tilløp til storbrann

N:  Endringer i Byggesaksforskriften